Voorwaarden en bepalingen

U bezoekt de website https://nl.costway.com/ (de "Site"). Wij raden u aan dit document met de navigatievoorwaarden ("Voorwaarden") aandachtig te lezen alvorens de Site te bezoeken. Door in te loggen en de Site te gebruiken, aanvaardt u onvoorwaardelijk en onherroepelijk de Voorwaarden van FDSGmbH ("Verkoper", "Costway", "Wij" o "ons"). Indien u de Voorwaarden niet wenst te aanvaarden, kunt u uw bezoek aan de Site onderbreken. De gebruiker verklaart over de rechten en de rechtsbevoegdheid te beschikken om de Site te gebruiken in overeenstemming met de gebruiksvoorwaarden van de Site.


Inhoudsopgave:

1. Algemene voorwaarden en toepassingsgebied

2. Prijzen

3. Wijze van betaling

4. Verzending en levering

5. Ontvangstbewijs en factuur

6. Herroepingsrecht

7. Productkwaliteit en garantie

8. Inhoud van de site en intellectueel eigendomsrecht

9. Couponcode en beloningspunten

10. Afwijzing van garantie en beperking van aansprakelijkheid

11. Privacy

12. Klachten

13. Geschillen

1. Algemene voorwaarden en toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen van het product tussen de Verkoper en de Klant en hebben voorrang op eventuele inkoopvoorwaarden die door de Klant op welke wijze dan ook zijn opgesteld of medegedeeld.

1.2 Door het elektronisch formulier te verzenden, verklaart de Klant deze Algemene Voorwaarden te kennen en te aanvaarden.

1.3 Het is de Klant verboden om in de online bestelprocedure en in de verdere communicatie valse en/of verzonnen en/of fictieve namen op te geven. De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke overtreding en misbruik juridisch te vervolgen, in het belang en ter bescherming van alle consumenten.

1.4 Verkoper ontheft zich van elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit de afgifte van onjuiste fiscale documenten als gevolg van fouten met betrekking tot de door de Wederpartij verstrekte gegevens, waarbij de Wederpartij zelf als enige verantwoordelijk is voor de juiste invoeging van de voornoemde gegevens.

2. Prijzen

Alle op de Site vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro (€) en zijn inclusief BTW.

Voor benadeelde gebieden (kleinere eilanden, grensgebieden, Venetië, enz.) behoudt Verkoper zich het recht voor om de bestelling te annuleren of om verzendkosten overeen te komen die in overeenstemming zijn met het gewicht, het volume en het aantal items dat u wenst te kopen. Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de aankoopprijs, maar worden aangegeven en berekend aan het einde van het aankoopproces voordat de betaling wordt gedaan.

De KLANT aanvaardt Verkoper's recht om haar prijzen op elk moment te wijzigen, echter de goederen zullen worden verkocht op basis van de prijzen aangegeven op de site op het moment dat de bestelling wordt gemaakt en aangegeven in de bevestigingsmail die Verkoper naar de KLANT stuurt.

3. Wijze van betaling

De betaling van op de Site aangekochte producten geschiedt op de volgende wijzen:

Wij bieden betaling met kredietkaart, iDEAL, PayPal, Betalen in 3 termijnen zonder interest en bankoverschrijving. Paypal brengt geen extra kosten met zich mee voor de klant. Als u een Paypal rekening heeft, logt u gewoon in op de rekening en voert u de betaling uit; als u nog niet geregistreerd bent op Paypal, kunt u kiezen om met een kaart te betalen en een nieuwe Paypal rekening aan te maken terwijl u de betaling uitvoert. Voor meer details klik here . De Klant moet de houder zijn van de geldige kaart wanneer hij de online aangekochte producten bestelt.

Verkoper slaat de kaartgegevens van klanten die aankopen doen op haar site niet op haar computersystemen op.

De Verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor een frauduleus of oneigenlijk gebruik van de kaart van de Klant door een derde.

4. Verzending en levering

De gekochte producten worden geleverd op het door de Klant aangegeven adres. De Verkoper doet de verzendingen naar de Klant met geselecteerde koeriersdiensten.

Uw pakket wordt opgehaald en afgeleverd door onze koerier meti n 24/48 werkuur s. Zodra uw bestelling klaar is voor verzending, ontvangt u een e-mail met de gegevens van het logistieke bedrijf en een traceercode waarmee u de zending op elk gewenst moment rechtstreeks kunt volgen via de officiële website van het logistieke bedrijf.

De levering duurt van 3 tot 7 dagen , afhankelijk van de afstand en de efficiëntie van het logistieke bedrijf. In geval van slecht weer of andere oorzaken van overmacht, kan de levering vertraging oplopen. Wij verzekeren u echter dat in geval van inventarisatie, wij de bestelling zo snel mogelijk zullen verwerken om een tijdige levering te garanderen. Wij danken u bij voorbaat voor uw begrip.

Verzending in Nederland is gratis voor alle bestellingen. Voor benadeelde gebieden (kleinere eilanden, grensgebieden, enz.) behouden wij ons echter het recht voor de bestelling te annuleren of de verzendkosten met de klant overeen te komen op basis van het gewicht, het volume en het aantal artikelen dat hij wenst te kopen.

Als het ontvangen product tijdens het transport is beschadigd, neem dan binnen 3 werkdagen contact met ons op via het e-mailadres: [email protected] binnen 3 werkdagen. We zullen ons best doen om het probleem op te lossen.

5. Ontvangstbewijs en factuur

Zoals vereist door de huidige Italiaanse wetgeving, zal Verkoper geen ontvangstbewijs afgeven. Voor alle toepassingen voorzien door de wet, is de orderbevestiging e-mail geldig. De klant heeft het recht om de belastingfactuur pas na de aankoop op te vragen door de factuurgegevens door te geven aan het e-mailadres: [email protected].

6. Herroepingsrecht

Het herroepingsbeleid van Verkoper is een recht dat de consument kan uitoefenen bij de aankoop van één of meerdere producten. Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat uw aankoop altijd 100% tevreden is, maar als dit niet gebeurt kunt u gebruik maken van ons retourbeleid.

Al onze producten hebben een garantie van 90 dagen. Wij zorgen ervoor dat al onze producten gloednieuw zijn en in uitstekende staat verkeren voor ze geleverd worden. Als het product dat u ontvangen heeft beschadigd is door toedoen van de koerier, kunt u gebruik maken van het 90 dagen retourbeleid, neem dan contact met ons op via email op [email protected]

Het herroepingsrecht is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

De wet is van toepassing op het product in zijn geheel en niet op onderdelen of componenten daarvan; De klant moet vooraf contact opnemen met onze klantenservice om het product terug te sturen naar het door de verkoper opgegeven retouradres en met gebruikmaking van het door de verkoper opgegeven koeriersbedrijf.

De klant moet de goederen in hun oorspronkelijke verpakking met alle toebehoren en alle verpakkingsonderdelen aan ons terugsturen. Gebruik indien nodig een beschermende buitenverpakking. Indien u niet meer over de originele verpakking beschikt, zorg dan voor een geschikte verpakking die voldoende bescherming biedt tegen transportschade.

7. Productkwaliteit en garantie

De op de Site aangeboden producten zijn in overeenstemming met de nationale en communautaire wetgeving die in Italië van kracht is.

Wij zorgen ervoor dat al onze producten van hoge kwaliteit zijn aangezien ons kwaliteitscontroleteam zeer hoge normen hanteert om ervoor te zorgen dat de geselecteerde producten van hoge kwaliteit zijn en uiterst veilig kunnen worden gedistribueerd naar het wereldwijde distributiecentrum.

Als het ontvangen product beschadigd is door de koerier, kunt u gebruik maken van het 90 dagen retourbeleid. Wij zorgen ervoor dat al onze producten gloednieuw zijn en in uitstekende staat verkeren voordat ze worden geleverd.

Alle op de Site verkochte producten zijn gedekt door de Wettelijke Conformiteitsgarantie voorzien in de artikelen 128-135 van het Wetboek van Consumentenrecht ("Wettelijke Garantie"). De Wettelijke Garantie is voorbehouden aan consumenten.

8. Inhoud van de site en intellectueel eigendomsrecht

8.1 De inhoud van Verkoper, zoals, bij wijze van voorbeeld, de werken, afbeeldingen, foto's, dialogen, muziek, geluiden en video's, documenten, tekeningen, figuren, logo's en elk ander materiaal, in elk formaat, gepubliceerd op de Site, met inbegrip van menu's, webpagina's, afbeeldingen, kleuren, schema's, gereedschappen, lettertypen en website ontwerp, schema's, lay-outs, methoden, processen, functies en de software, zijn beschermd door het auteursrecht en elk ander intellectueel eigendomsrecht van Verkoper en andere rechthebbenden. Het is verboden om de beelden, inhoud van de Site te reproduceren, wijzigen, dupliceren, kopiëren, distribueren, verkopen of op andere wijze te exploiteren, tenzij vooraf schriftelijk toegestaan door Verkoper. Elk gebruik van de inhoud van de Site voor commerciële en / of reclamedoeleinden is eveneens verboden.

8.2 Alle andere onderscheidende tekens die de op de Site verkochte producten onderscheiden, zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaars en worden door Verkoper onder licentie gebruikt, met als enig doel de op de Site te koop aangeboden producten te onderscheiden, te beschrijven en te adverteren. Elk gebruik van de hierboven genoemde onderscheidingstekens is niet in overeenstemming met de wet en is, als ongeoorloofd, verboden. Het is op geen enkele wijze toegestaan om enig onderscheidingsteken op de Site te gebruiken om ongerechtvaardigd voordeel te trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van deze of op een zodanige wijze dat deze en hun eigenaars worden geschaad.

8.3 In geen geval mag de gebruiker de Site of het door Verkoper ter beschikking gestelde materiaal wijzigen, veranderen, modificeren of aanpassen.

9. Couponcode en Beloningspunten

Soms zijn er couponcodes en beloning punten in Verkoper. Met de couponcode of het inwisselen van Verkoper punten voor een bepaald kortingsbedrag, kunt u tot 20% besparen op de totale orderwaarde in de winkelwagen. In vergelijking met reguliere coupons en kortingen, zullen de beloningspunten nooit verlopen, maar let op dat deze punten niet gebruikt kunnen worden in combinatie met de couponcode.

Voor meer details over Reward-punten, zie Reward-puntenbeleid.

Als de code of het beloningspunt niet werkt, neem dan contact op met onze klantenservice op het e-mail adres: [email protected]

10. Afwijzing van garantie en beperking van aansprakelijkheid

Algemene informatie

Toegang tot en gebruik van software en ander materiaal op of via deze Site is op eigen risico van de gebruiker. Verkoper garandeert geen betrouwbaarheid, stabiliteit of afwezigheid van virussen met betrekking tot deze software en / of Site.

Er zijn belangrijke maatregelen genomen om de juistheid te waarborgen van de informatie die via de Site aan de gebruiker wordt verstrekt. Het is echter niet mogelijk om de juistheid te controleren van alle informatie die wordt verstrekt door externe bronnen, zoals leveranciers van andere informatie of derden die verbonden zijn met de Site.

Ons doel is te zorgen voor een ononderbroken toegang tot de Site en een foutloze overdracht van informatie. Gezien de aard van het Internet kan het voorgaande echter niet worden gegarandeerd en is het mogelijk om de navigatiedienst van de Site zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken of te wijzigen. Bovendien kan de toegang tot de Site af en toe worden onderbroken of beperkt om problemen op te lossen, onderhoud te verrichten of nieuwe diensten te introduceren. Er zal echter getracht worden om de frequentie en duur van dergelijke interventies te beperken. Wij wijzen elke verantwoordelijkheid af voor het niet beschikbaar zijn van de Site in bepaalde periodes.

Beperking van aansprakelijkheid

Behalve in het geval van opzettelijk wangedrag of grove nalatigheid, zal Verkoper in geen geval aansprakelijk zijn voor enige directe, buitengewone, indirecte, incidentele, gevolgschade (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten of winsten) als gevolg van:

a) de toegang tot de Site, het gebruik van de Site, vertraging, het niet kunnen gebruiken van de Site of enige andere informatie gepubliceerd op de Site; of

b) de beschikbaarheid en het nut van producten en diensten waarvoor op de Site reclame wordt gemaakt of die te koop worden aangeboden. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend, zijn voorbehouden.

11. Privacy

Bij Verkoper nemen we de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en streven we ernaar deze zo veilig mogelijk te maken. Wij willen u graag van enkele details voorzien.

Dit privacybeleid verklaart de verwerking van uw persoonlijke gegevens in verband met de website https://nl.costway.com/, en informeert u over hoe Verkoper de informatie die zij ontvangt van klanten en bezoekers verzamelt, gebruikt en deelt. Het is ontworpen om de winkelervaring van de klant te verbeteren en hen te voorzien van informatie over onze producten, diensten en promoties.

Voor meer details over dit beleid, zie ons privacybeleid.

12. Klachten

Voor elke verduidelijking en klacht met betrekking tot de kenmerken van de Producten, Verzendingen of andere, kan de KLANT contact opnemen met Verkoper via de Klantendienst op het volgende e-mail adres: [email protected]

13. Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en de ondernemer over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl).

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de ondernemer heeft voorgelegd.

4. Leidt de klacht niet tot een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de consument de klacht bij de ondernemer indiende, schriftelijk of in een andere door de Commissie te bepalen vorm bij de Geschillencommissie aanhangig worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Bij voorkeur meldt de consument dit eerst aan de ondernemer.

6. Wanneer de ondernemer een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door de ondernemer schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt de ondernemer de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is de ondernemer gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

7. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl/over-ons/de-commissies/2404/thuiswinkel). De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.

8. De Geschillencommissie zal een geschil niet behandelen of de behandeling staken, indien aan de ondernemer surseance van betaling is verleend, deze in staat van faillissement is geraakt of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd, voordat een geschil door de commissie op de zitting is behandeld en een einduitspraak is gewezen.

9. Indien naast de Geschillencommissie Thuiswinkel een andere erkende of bij de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken (SGC) of het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) aangesloten geschillencommissie bevoegd is, is voor geschillen betreffende hoofdzakelijk de methode van verkoop of dienstverlening op afstand de Geschillencommissie Thuiswinkel bij voorkeur bevoegd. Voor alle overige geschillen de andere erkende bij SGC of Kifid aangesloten geschillencommissie.